Strefa Rodzica
Informacje dla rodziców
o zebraniach, dniach otwartych
wzory podań, itp.
 
Strefa Szkoły
Znajdziesz tu wszystko
co jest związane z
administracją szkoły

 
Sport
Osiągnięcia sportowe
Kalendarz, Orlik
Regulamin klas sportowych
 
Edukacja
Edukacja Wczesnoszkolna
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
 

OPTU WUW logo

 

w ramach

SZKOŁY DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Warsztaty adresowane są do rodziców dzieci uczęszczających do wołomińskich szkół podstawowych.

Zajęcia obejmują 30 godzin!

Termin realizacji warsztatów: październik - grudzień 2021r.

Miejsce prowadzenia warsztatów: SP nr 7 w Wołominie.

Celem warsztatów jest m.in.:
zwiększenie umiejętności wychowawczych oraz zmiana postaw wychowawczych rodziców/ wychowawców na takie, które by zapobiegały lub minimalizowały wystąpienie zachowań problemowych/ryzykownych dzieci młodzieży.

Nabór uczestników prowadzony będzie przez pedagoga szkonego Wiolettę Wiśniewską tel 22 776 21 52 wew.

Warsztaty są bezpłatne.

Osoby, które zadeklarują swój udział w warsztatach mają obowiązek uczestnictwa w spotkaniach.

Liczba miejsc ograniczona. W przypadku nieodpowiedniej liczby uczestników warsztaty nie będą organizowane.

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach

doskonalących umiejętności wychowawcze.