Prace uczniów klasy 3a i 3b pt. „Smart Szkoła”, biorące udziały w ogólnopolskim konkursie #OSEWyzwanie