lotria WOŚP

Koordynatorem zbiórki jest
p. S. Malinowska, można być ofiarodawcą WOŚP. Prosimy, by przynoszone fanty były ładne, czyste i bez usterek.