Aktualności

 

UWAGA! 

 

21 stycznia 2019r. odbędą się zebrania z Rodzicami - klas 1 - 3 o godz. 18.00

 

22 stycznia 2019r. odbędą się zebrania z Rodzicami - klas 4 - 6 o godz. 18.00

 

23 stycznia 2019r. odbędą się zebrania z Rodzicami - klas 7, 8 i 3 Gimn.  o godz. 18.00

 

 

 ..................................................................................................................................................................................

 

 

UWAGA!

 

   

  Procedura postępowania w przypadku pojawienia się

pojedynczych przypadków pedikulozy (wszawicy). 

 

 

1) W razie wystąpienia problemu u dziecka należy je pozostawić w domu do momentu likwidacji wszawicy.

2)  Systematycznie sprawdzać czystość skóry głowy i włosów.

3) W przypadku stwierdzenia wszawicy rodzice powinni poinformować o tym fakcie dyrekcję i pielęgniarkę szkolną.

 

 

.......................................................................................................................................................................................