Aktualności

 

Wołomin, 16 maja 2019r.

Szanowni Rodzice!!!

 

         W związku z tym, że Święto Nadania Sztandaru naszej szkole zostało przeniesione z 24 maja 2019r na przyszły rok szkolny 2019/2020, dzień 24 maja 2019r. piątek jest dniem, w którym odbywają się wszystkie zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z planem lekcji.

 

                                                                       Dyrekcja SSP5

 

 

...................................................................

 

 

Harmonogram spotkań/zebrań z Rodzicami -  maj 2019r.

 

13 maja 2019r. (poniedziałek ) podpisywanie zagrożeń oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego 2018/2019 przez Rodziców/prawnych Opiekunów.

 

29 maja 2019r. ( środa)  zebrania z Rodzicami uczniów edukacji wczesnoszkolnej,   

 podanie ocen przewidywanych z poszczególnych edukacji i zachowania na koniec roku szkolnego.

 

30 maja 2019r. (czwartek) zebrania z Rodzicami,  podanie ocen przewidywanych  z poszczególnych przedmiotów i zachowaniu na koniec roku szkolnego:

 

IV - VI godz. 17.30 – 18.30

VII, VIII, III Gim. godz. 18.30 - 19.30

 

 

 

 

..............................................................

 

 

 

SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE

 

ZAPISY na rok 2019/2020

DO KLASY PIERWSZEJ

SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5

w WOŁOMINIE

 

rozpoczynają się

od dnia 1 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r.

 

  • Rodziców/prawnych opiekunów dzieci zameldowanych w obwodzie szkoły
  • prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły
  • (druk karty zapisu ucznia oraz druk zgłoszenia dziecka z rejonu
  • dostępne są do pobrania na dole tej informacji.)


Do obwodu szkoły należą ulice:

Cementowa, Chopina, Fieldorfa, Kozia, Korsaka, Legionów do nr 56, Lipińska do 40 i do 13, Łączna, Nadłąkowa, Nagórna, Nałkowskiego, Niecała, Nowa, Ogrodowa, Orwida, Ossowska, 1-go Maja od 1-17, Piaskowa, Powstańców, Prądzyńskiego, Przejazd, Prusa, Rejtana, Słoneczna, Starowiejska, Sportowa, Warszawska, Wileńska do 26 i do 29, Wiśniowa, Wilsona, Wspólna, Wylot, Wysockiego, Zaciszna.

 

Zgłaszając dziecko do klasy I rodzic/prawny opiekun okazuje dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz metrykę dziecka.

 

Rodziców/prawnych opiekunów dzieci spoza obwodu szkoły

prosimy  o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły celem

wypełnienia wniosku o przyjęcie dziecka spoza rejonu.

(Druk wniosku dostępny jest do pobrania na dole tej informacji).

 

 

                                                                       SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Karta zapisu SSP 5

 

Zgłoszenie dziecka z rejonu

 

Wniosek dziecka spoza obwodu

 

Karta zapisu na świetlicę

 

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej

 

Kryteria rekrutacji

 

Procedury odwoławcze po wynikach postępowania  rekrutacyjnego zawarte są
 
w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016r Prawo  Oświatowe  Art. 158 ust. 6 -10

 

 

.........................................................