..................................................................................................................................................................................

 

 

UWAGA!

 

   

  Procedura postępowania w przypadku pojawienia się

pojedynczych przypadków pedikulozy (wszawicy). 

 

 

1) W razie wystąpienia problemu u dziecka należy je pozostawić w domu do momentu likwidacji wszawicy.

2)  Systematycznie sprawdzać czystość skóry głowy i włosów.

3) W przypadku stwierdzenia wszawicy rodzice powinni poinformować o tym fakcie dyrekcję i pielęgniarkę szkolną.

 

 

.......................................................................................................................................................................................