DYREKTOR

Małgorzata Posmyk

przyjmuje interesantów:

środa - w godz. 14:00-16:00


WICEDYREKTOR

Izabela Sieradzka

przyjmuje interesantów:

wtorek - w godz. 14:00-16:00

 

 

 

Koordynator edukacji wczesnoszkolnej 

 

Agnieszka Olejasz

 

przyjmuje interesantów:

 

poniedziałek - w godz. 14:00-15:30