Pedagog


Katarzyna Matulka

Godziny pracy:


PONIEDZIAŁEK    8.50  – 13.30    
WTOREK             8.00  – 12.25  
ŚRODA               12.45 – 15.20  
CZWARTEK          8.00  – 12.25
PIĄTEK                8.00  -  11.15

TELEFON: 776 21 52
                  776 14 85
                  787 44 59
wewnętrzny:    33
POKÓJ NR 35  II piętroPedagog


Wioletta Wiśniewska

Godziny pracy:


PONIEDZIAŁEK     8.00 – 14.30    
WTOREK              8.00 - 14.30   
ŚRODA                8.00 - 14.30   
CZWARTEK           8.00 – 15.30
PIĄTEK                 8.00 – 15.30

TELEFON: 776 21 52
                  776 14 85
                  787 44 59
wewnętrzny:    33
POKÓJ NR .., I piętroPsycholog
Magdalena Przybyła - na zwolnieniu lekarskim do odwołania

Godziny pracy:
PONIEDZIAŁEK      .................        
WTOREK               ...................                     
ŚRODA                  ...................               
CZWARTEK           ..................
PIĄTEK                  ..................

TELEFON: 776 21 52
                  776 14 85
                  787 44 59
wewnętrzny:   33   
POKÓJ NR 35, II piętro