Pedagog


Katarzyna Matulka

Godziny pracy:


PONIEDZIAŁEK   8.50  – 13.30    
WTOREK              8.00  – 13.30 
ŚRODA                 8.50 –  13.30
CZWARTEK          8.50 -   11.15
PIĄTEK                  .....................

TELEFON: 776 21 52
                  776 14 85
                  787 44 59
wewnętrzny:    32
POKÓJ NR 35  II piętroPedagog


Wioletta Wiśniewska

Godziny pracy:


PONIEDZIAŁEK     11.00 - 16.10 
WTOREK               11.00 - 16.10  
ŚRODA                    9.00 - 15.30  
CZWARTEK             9.00 - 16.00
PIĄTEK                    9.00 - 15.30

TELEFON: 776 21 52
                  776 14 85
                  787 44 59
wewnętrzny:    33
POKÓJ NR 23 I piętroPsycholog
Magdalena Czaplińska

Godziny pracy:


PONIEDZIAŁEK     8.00- 10.00       
WTOREK               8.00 - 10.00                    
ŚRODA                  ...................               
CZWARTEK           11.30 - 15.00
PIĄTEK                  11.30 - 15.00

TELEFON: 776 21 52
                  776 14 85
                  787 44 59
wewnętrzny:   33   
POKÓJ NR 35, II piętro