zrób zdjęcie9 września

na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień FAS

i właśnie dzisiaj w sposób szczególny

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5

w Wołominie im. Polskich Olimpijczyków

(za przykładem Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi) zachęca do przyłączenia się do działań kampanii społecznej

#FASOFF.

Razem, jednym głosem, mówimy:

#ciążabezalkoholu

#niepijwciąży

Przypominamy - nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży! Alkohol uszkadza układ nerwowy i narządy wewnętrzne dziecka. Alkohol pity w ciąży przez przyszłą mamę może być przyczyną FAS, czyli płodowego zespołu alkoholowego.

To dramat dla dziecka na całe życie.

201604570298c350b8e

 

 

 

FAS (ang. Fetal Alcohol Syndrome)

PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY

 

FAS – zespół chorobowy, który jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Alkoholowy zespół płodowy jest chorobą nieuleczalną, której można uniknąć zachowując abstynencję w czasie trwania ciąży. Do dziś nie określono dawki alkoholu, która byłaby bezpieczna dla płodu. Każda ilość niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju dziecka. Cząsteczki alkoholu z łatwością przedostają się przez łożysko do organizmu dziecka już w drugim tygodniu życia płodowego. Choć alkohol może mieć negatywny wpływ na wszystkie komórki i narządy, to mózg jest szczególnie wrażliwy na działanie alkoholu i już w czasie ciąży może zostać uszkodzony.

Efekty mogą być groźne lub średnio nasilone i wyrażają się obniżeniem IQ, zaburzeniami uwagi i zdolności uczenia się, aż do wad serca, dysfunkcji mózgu i śmierci włącznie. Wiele dzieci doświadcza poważnych zaburzeń zachowania i funkcjonowania społecznego, które trwają całe życie. Na świat przychodzi więcej dzieci z FAS, niż z Zespołem Downa (1991, Journal of American Medical Association).

Istnieje wiele teratogenów (czynników powodujących trwałe zaburzenia budowy lub czynności organizmu w okresie życia embrionalnego lub płodowego), które zaburzają rozwój potomstwa, powodując wrodzone upośledzenia jak anomalie rozwojowe, zaburzenia funkcjonowania, opóźnienie wzrostu lub śmierć dziecka. Symptomy te obejmują :

  • Deficyty uwagi

  • Deficyty pamięci

  • Nadpobudliwość

  • Trudności z przyswajaniem pojęć abstrakcyjnych (matematyka, czas, pieniądze)

  • Niezdolność do samodzielnego rozwiązywania problemów

  • Trudności w uczeniu się na błędach

  • Trudności w ocenie

  • Słabą kontrolę impulsów

Uwaga: Objawy te nie są „zaburzeniami zachowania”, ale rezultatem stałego, trwałego uszkodzenia mózgu (tzw. statyczna encefalopatia) i nie zależą od woli dziecka.

Dlatego też, tak ważne jest dla nas uświadomienie młodemu pokoleniu, jakie ogromne niebezpieczeństwo niesie za sobą picie alkoholu, szczególnie dla kobiet w ciąży.