Szkolna Kampania Szacunku do Innych

tolerancja21

16 listopada rozpoczynamy

Szkolną Kampanię Szacunku dla Innych

Nie jest to przypadkowa data. Chcemy w ten sposób przypomnieć sobie i wszystkim innym, że SZACUNEK to podstawa wszystkich relacji i obowiązek każdego z nas i dla każdego z nas. O naszych działaniach i propozycjach będziemy informować każdego dnia - proszę śledzić informacje.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji (ang. International Day of Tolerance) – święto obchodzone corocznie 16 listopada, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO.

Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocynacjonalizmurasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości.

Data nie jest przypadkowa. 16 listopada 1995 roku państwa członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji oraz Plan Działań po zakończeniu obchodów Roku, przy czym Międzynarodowy Rok Tolerancji (1995) został ustanowiony przez Zgromadzenie w 1993 (rezolucja 48/126) z inicjatywy Konferencji Generalnej UNESCO.

Jest to święto szacunkuakceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. Działania na rzecz tolerancji w ramach obchodów skierowane zostały zarówno do placówek oświatowych jak i szerszego kręgu społeczeństwa.

W Deklaracji UNESCO, państwa członkowskie podkreślają nie tylko konieczność walki z nietolerancją i rasizmem, lecz również znaczenie różnorodności kulturowej. (źródło wikipedia)