Prezydium Rady Rodziców postanowiło, że dobrowolne ubezpieczenie naszych dzieci będzie kontynuowane w TU Allianz.
Składkę roczną w wysokości 52 zł należy uiszczac bezpośrednio na konto Rady Rodziców z dopiskiem "Ubezpieczenie, imię i nazwisko dziecka oraz klasa".
Wpłat należy dokonywać do 21.10.2019
Oprócz wpłaty konieczne jest podpisanie oświadczenia i dostarczenia go do sekretariatu lub skarbnika Rady Rodziców (cała lista  w klasie lub pojedyncze oświadczenia).
Oświadczenie do pobrania znajduje się tu  Oswiadczenie . Klauzula informacyjna do pobrania - klauzula.
Wpłat można dokonywać także do skarbnika klasowego, który później powinien to przekazać do skarbnika Rady Rodziców. Jest to jednak mniej preferowany sposób wpłat.