Szanowni rodzice/prawni opiekunowie

Uczniowie, którzy będą korzystać z wyżywienia w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2019/2020 proszeni są o zgłaszanie się do pani Intendent w terminie do 10 września 2019 r.