Stołówka szkolna mieści się w sali nr 12 na parterze budynku szkolnego.

 

Obiady przygotowują pracownicy naszej szkoły.

Szefem kuchni jest  p. Ivo Bachurewicz

Obiady są jednodaniowe.
 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków

- więcej

  

Karty obiadowe uczniów - informacja dla Rodziców - więcej

 

Płatność za obiady

  

Bardzo prosimy o terminowe oraz dokładne wpłacanie należności za posiłki bez zaokrąglania sumy.

Każdą nieobecność dziecka w szkole oraz całkowitą rezygnację

z obiadów należy zgłosić do Pani Intendent Barbary Chmielewskiej.

Odliczenia za obiady z powodu nieobecności ucznia mogą być dokonane

wyłącznie w dniach następujących po dniu zgłoszenia nieobecności.
Nie zgłoszona nieobecność nie będzie odliczona.Posiłki wydawane są w godzinach:


11.15- 11.40  

12
.25 - 12.45     

13.30 - 13.45