Strefa Szkoły

Pedagog


Katarzyna Matulka

Godziny pracy:


PONIEDZIAŁEK   8.50  – 13.30    
WTOREK              8.00  – 13.30 
ŚRODA                 8.50 –  13.30
CZWARTEK          8.50 -   11.15
PIĄTEK                  .....................

TELEFON: 776 21 52
                  776 14 85
                  787 44 59
wewnętrzny:    32
POKÓJ NR 35  II piętroPedagog


Wioletta Wiśniewska

Godziny pracy:


PONIEDZIAŁEK     11.00 - 16.10 
WTOREK               11.00 - 16.10  
ŚRODA                    9.00 - 15.30  
CZWARTEK             9.00 - 16.00
PIĄTEK                    9.00 - 15.30

TELEFON: 776 21 52
                  776 14 85
                  787 44 59
wewnętrzny:    33
POKÓJ NR 23 I piętroPsycholog
Magdalena Czaplińska

Godziny pracy:


PONIEDZIAŁEK     8.00- 10.00       
WTOREK               8.00 - 10.00                    
ŚRODA                  ...................               
CZWARTEK           11.30 - 15.00
PIĄTEK                  11.30 - 15.00

TELEFON: 776 21 52
                  776 14 85
                  787 44 59
wewnętrzny:   33   
POKÓJ NR 35, II piętro


Przedmioty

Nauczyciele uczący
w roku szkolnym 2019/2020

Język polski

Dobosz Bożena
Marcinkowski Dariusz
Mateusiak Małgorzata

Sieradzka Izabela

Zalewska Milena

Język angielski

Kozanecka Joanna
Podhorodecka Grażyna
Szczepaniak Magdalena

Wydryszek Agnieszka

Język francuski

Emilia Molenda

Historia

Malinowska Sylwia
Miciukiewicz Anna

Wiedza o społeczeństwie

Malinowska Sylwia

Sieradzka Izabela

Plastyka

Lubiak Agnieszka

Matematyka

Górska-Palak Maria
Harasimiak Jolanta
Krasowska Edwarda

Sęk Katarzyna

Magdalena Włodarczyk

Fizyka

Prętkiewicz Michał

Chemia

Harasimiak Jolanta

Wacławek Małgorzata

Biologia

Osakowska Anna

Przyroda

Kowalska Justyna

Geografia

Osakowska Anna

Technika

Lubiak Agnieszka
Prętkiewicz Michał

Informatyka

Artur Januszewski

Kamil Szawłowski

Urszula Rogucka

Wychowanie fizyczne

Bujniak Sławomir
Dąbrowski Piotr
Kluczyńska-Firszt Iga
Kułak Zbigniew
Orzechowski Bartosz

Plichta Wojciech
Radziszewski Maciej
Sowa Adam

Religia

Dobosz Anna
Jarząbek Anna
ks.
Tadeusz Siewko

Muzyka

Skotnicki Grzegorz

Edukacja wczesnoszkolna

Dymowska Marzena

Królikowska Judyta
Olejasz Agnieszka
Ostrowska Anna
Rogucka Urszula
Rybacka Marta
Sadowska Grażyna
Szymczyk Ewa

Nauczyciele bibliotekarze

Kowalewicz Małgorzata

Nauczyciele świetlicy

Fiszer Katarzyna

Lech Alina 

Niedźwiecka Alina

Pedagodzy

Katarzyna Matulka
Wiśniewska Wioletta

Edukacja dla bezpieczeństwa

Magdalena Drzewiecka

Logopeda

Chabasińska Monika 

Terapia pedagogiczna

 

Nauczyciele wspólorganizujący proces kształcenia

Katarzyna Matulka

 

Świder Alicja

Wacławek Małgorzata 

Psycholog

Magdalena Czaplińska


DYREKTOR

Małgorzata Posmyk

przyjmuje interesantów:

czwartek - w godz. 15:00-16:00

 

 


WICEDYREKTOR

Zofia Piwniak

przyjmuje interesantów:

środa - w godz. 14:30-15:30

Małgorzata Posmyk     
od 23 listopada 2015r.  jest dyrektorem Zespołu Szkół nr 5  w Wołominie.
Ukończyła Szkołę Podstawową nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Zielonce, Liceum Ogólnokształcące im. Lisa Kuli w Warszawie, Studium Nauczycielskie w Warszawie.
Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała tytuł magistra na Wydziale Pedagogicznym .  Ukończyła studia filologii polskiej. Ma  kwalifikacje z zakresu organizacji  i zarządzania oświatą.  
Od 1 września 1985 r. pracowała w Zespole Szkół nr 4 w Wołominie, najpierw jako nauczyciel, następnie przez 6 lat wicedyrektor, a w latach 2006- 2013 jako dyrektor tej placówki. Była nauczycielem  nauczania początkowego, języka polskiego w gimnazjum i w szkole podstawowej. Jest nauczycielem dyplomowanym z wyróżniającą oceną pracy. Będąc dyrektorem wołomińskiej ,, czwórki" pozyskała środki finansowe na zakup dla szkoły kamer do monitoringu, pianina elektrycznego, wyposażenie do pracowni języków obcych dla uczniów szkoły podstawowej,  a  z funduszy unijnych wyposażenie sali do terapii sensorycznej i polisensorycznej, centrum multimedialnego i pracowni komputerowej dla uczniów gimnazjum. Pozyskała od sponsorów środki finansowe  na wykonanie nowego sztandaru dla szkoły. Pod jej kierunkiem powstał moduł programu wychowawczego
Droga do morza. Dzięki niemu i współpracy z patronem uczniowie poszerzyli wiedzę dotyczącą historii Marynarki Wojennej, flory i fauny Bałtyku. Przez kilka lat osiągali czołowe miejsca  w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Ligę Morską i Rzeczną. W 1999 roku  była współorganizatorem Ogólnopolskiego Seminarium Pedagogicznego - Wychowanie morskie dzieci i młodzieży-  pod Patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Marynarki Wojennej , Ligi Morskiej i Rzecznej. Nawiązała współpracę z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dzięki tej współpracy była  z uczniami w Norwegii na uroczystościach z okazji 67.rocznicy bitwy o Narwik.
Nawiązała współpracę  ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość W i N , która przekładała się na   kształtowaniu  postaw patriotycznych dzieci i młodzieży oraz uczyła poszanowania dla tradycji  i symboli narodowych. Za swoją działalność została odznaczona Medalem Pro Memoria na wniosek Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych . Przez wiele lat organizowała uroczystości dla miasta i gminy Wołomin-  Zaślubiny Polski       z morzem  w Ossowie, koncerty Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej z Gdyni i Występy Zespołu Estradowego Klubu MW ,,Riwiera
’’ z Gdyni.
Za swoje dokonania  została odznaczona  Medalem za Zasługi dla Marynarki Wojennej.  Od 2007 r. zaangażowała się  w prace związane z budową sali gimnastycznej.
Opracowała wstępne założenia do koncepcji, przez czas trwania budowy była członkiem narad koordynacyjnych, zorganizowała uroczystość wmurowania kamienia węgielnego i uroczystość otwarcia sali . W 2010 r. zorganizowała uroczystość 15. rocznicy nadania szkole imienia z udziałem dowódcy Marynarki Wojenne RP, a rok później uroczystość 75. rocznicy istnienia szkoły. W 2012 roku była współorganizatorem Powiatowej Konferencji ,, Człowiek niepełnosprawny w świecie dzieci    i dorosłych". W latach 2007- 2009 zorganizowała na terenie szkoły  świetlicę TPD. Za okazaną pomoc i pracę otrzymała od Prezesa Zarządu Mazowieckiego Odznakę  Przyjaciel Dziecka . Wiele razy organizowała na terenie szkoły akcję ,, Szlachetna Paczka", paczki świąteczne dla dzieci z ubogich rodzin i pomoc dla dzieci z zaprzyjaźnionego Domu Dziecka w Dębinkach. Była wielokrotnie nagradzana  nagrodą Burmistrza- 2001, 2006, 2010. Otrzymała  Medal Srebrny za Długoletnią Służbę i Brązowy Medal za Zasługi  dla Obronności Kraju.
Jest współautorką publikacji ,, Wychowanie morskie dzieci i młodzieży",  ,, O specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu”. Była współtwórcą koncepcji funkcjonowania oddziałów integracyjnych w placówkach oświatowych w Wołominie.  
Za nawiązanie współpracy  i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z udziałem kombatantów w 2015 r. otrzymała Odznakę Honorową Sybiraka.
Jako osoba zasłużona dla oświaty i wychowania w tym roku otrzymała odznaczenie resortowe  Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Od lipca 2014 r. do czasu objęcia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Wołominie była Prezesem Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Jest członkiem Stowarzyszenia Mazowieckiego Forum Biznesu Nauki i Kultury, członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Wołomińskiej „Wołominiak”,
Wiceprzewodniczącą Rady Osiedla Lipińska w Wołominie.
   Pani Małgorzata Posmyk jest przede wszystkim nauczycielką z wieloletnim stażem, która zna i rozumie potrzeby nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do kierowania placówką oświatową.

Podkategorie