Świetlica mieści się w sali nr 20 na parterze budynku szkolnego,

 

 czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 17.30. 

 

 

Pracują w niej trzy wychowawczynie:

Alina Niedźwiecka, Katarzyna Fiszer i Alina Lech

 

Plan pracy wychowawców świetlicy 2018/2019- więcej

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ- więcej

 

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODPROWADZANIA NA ZAJĘCIA DZIECI KLAS I – III UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŚWIETLICY - więcej

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA ŚWIETLICY - ROK SZKOLNY 2018/2019 - więcej

 


Świetlica prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą i przeznaczona jest dla uczniów z klas I-III,

ale w niektórych przypadkach również starszych.

Jest ona miejscem, w którym dzieci spędzają czas przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz po ich zakończeniu.

Działalność świetlicy prowadzona jest w oparciu o plan pracy opiekuńczo- wychowawczej
i dydaktycznej, który pozostaje w korelacji z Planem Pracy Szkoły.

W świetlicy obowiązuje regulamin pracy.

Obejmuje on głównie zasady, które powinny być przestrzegane przez dzieci przebywające na świetlicy.

W świetlicy realizowane są następujące rodzaje zajęć:

1. Zajęcia plastyczno- techniczne

2. Zajęcia dydaktyczne

3. Zajęcia muzyczne

4. Zajęcia ruchowe


5. Zajęcia informatyczne