Dyrektor zespołu p. Małgorzata Posmyk   22
Wicedyrektorzy -  p. Z. Piwniak   23
Sekretariat 21 lub  27
Pokój nauczycielski   25
Pokój nauczycieli wf.  26

Świetlica 36
Stołówka szkolna   29
Biblioteka  30
Gabinet pielęgniarki 31
Gabinet pedagoga 32
Portiernia 34
Gabinet psychologa 33