Biblioteka szkolna mieści się w sali nr 33 na I piętrze budynku szkolnego. 

Jest pracownią służącą realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły,

potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy ucznia

i nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz wspieraniu ucznia

w procesie samokształcenia. 

Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory piśmiennicze i audiowizualne na miejscu

i w formie wypożyczeń.

Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji

i obsługi oraz rodzice i rodzeństwo uczniów.
Zasady korzystania z biblioteki oraz prawa i obowiązki czytelników

określa regulamin biblioteki.
Biblioteka jest czynna w dniach i godzinach odbywania się zajęć szkolnych

zgodnie z informacją umieszczoną na drzwiach.
Biblioteka dysponuje sześcioma stanowiskami do pracy cichej oraz czterema stanowiskami

w tzw. Internetowym centrum informacji multimedialnej dla gimnazjum.

 

W bibliotece szkolnej pracują nauczyciele bibliotekarze:

Małgorzata Kowalewicz (od 1984 r.
)

Sadowska Grażyna

Ewa Szymczyk

 

               Godziny pracy  biblioteki 2018/2019

 

Dzień

p. M. Kowalewicz

p. G. Sadowska

p. E. Szymczyk

poniedziałek

10.00 – 16.00

8.00-10.00

….................

wtorek

10.00-16.00

8.00-10.00

9.30-11.00

środa

10.00- 16.00

9.00-10.30

8.00-10.30

czwartek

10.00- 15.30

8.00-10.00

10.30-11.30

piątek

 8.00- 14.30

14.30-16.00

10.00-11.00