Biblioteka szkolna mieści się w sali nr 33 na I piętrze budynku szkolnego. 

Jest pracownią służącą realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły,

potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy ucznia

i nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz wspieraniu ucznia

w procesie samokształcenia. 

Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory piśmiennicze i audiowizualne na miejscu

i w formie wypożyczeń.

Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji

i obsługi oraz rodzice i rodzeństwo uczniów.
Zasady korzystania z biblioteki oraz prawa i obowiązki czytelników

określa regulamin biblioteki.
Biblioteka jest czynna w dniach i godzinach odbywania się zajęć szkolnych

zgodnie z informacją umieszczoną na drzwiach.
Biblioteka dysponuje sześcioma stanowiskami do pracy cichej oraz czterema stanowiskami

w tzw. Internetowym centrum informacji multimedialnej dla gimnazjum.

 

W bibliotece szkolnej pracuje p. Małgorzata Kowalewicz (od 1984 r.)

 

               Godziny pracy  biblioteki 2019/2020

 

Dzień

p. M. Kowalewicz

poniedziałek

 8.00 - 14.00

wtorek

 8.00 - 14.00

środa

 8.00 - 14.00

czwartek

 8.00 - 14.00

piątek

 8.00 - 14.00