Nauka zdalna - w domu

Zasady ocenienia w nauczaniu na odległość w Sportowej Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie

 

 1. Podczas nauczania na odległość uczeń może być oceniany w dotychczasowej skali (od 1 do 6) za aktywność, odpowiedź, pracę domową, pracę pisemną, quiz, pracę projektową.

 2. Procentowy przelicznik na ocenę pozostaje taki sam jak w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

 3. Nieprzesłanie zadań w wyznaczonym przez nauczyciela terminie skutkuje wpisem w dzienniku elektronicznym – „brak”, w przypadku uzupełnienie zadania obok wcześniejszego wpisu, wpisuje się otrzymaną ocenę.

 4. Nieuzupełnienie braków w ciągu tygodnia skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.

 5. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną – w tym przypadku obok oceny niedostatecznej wpisuje się ocenę
  z poprawy.

 6. Uczeń za aktywną pracę oraz odsyłane zadania może otrzymywać „plusy” lub oceny, w zależności od decyzji nauczyciela.

 7. Nauczyciel w przypadku wątpliwości może sprawdzić samodzielność wykonania zadań poprzez przeprowadzenie rozmowy z uczniem i sprawdzenie jego wiadomości.

 8. Uczniowie uczestniczący w zajęciach online mogą być oceniani na bieżąco z różnych aktywności (np. praca na lekcji, praca domowa, quiz, odpowiedź).

 9. Na ocenę roczną z przedmiotu składają się wszystkie oceny otrzymane w czasie roku szkolnego tj. śródroczna ocena klasyfikacyjna z przedmiotu oraz minimum trzy oceny otrzymane w II półroczu, w tym aktywna i zaangażowana praca w okresie nauczania na odległość.

 

ZDALNE NAUCZANIE – UCZEŃ

Wyobraź sobie, że masz konto w banku, na którym co dzień rano znajduje się 86 400 zł. W ciągu dnia możesz wydać tą kwotę na cokolwiek chcesz, jednak to co zostanie – przepada na zawsze. Gdybyś mógł korzystać z takiego konta, zapewne wkrótce znalazłbyś sposób na codzienne rozdysponowanie tej sumy co do grosza. Być może opracowałbyś strategię jak zainwestować złotówki, którymi dysponujesz, w celu osiągnięcia zysku w dłuższej perspektywie. Na pewno starałbyś się tak gospodarować pieniędzmi, żeby żadna złotówka nie przepadła.  Zapewne zdziwisz się, ale  w rzeczywistości jesteś klientem takiego banku, z tą tylko różnicą, że waluta którą dysponujesz, to sekundy. Codziennie masz do dyspozycji 86 400 sekund swojego życia. Te, których nie wykorzystasz – uciekają bezpowrotnie. Mimo faktu, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że nasz czas jest ograniczony –  mamy tendencję do marnowania go. (źródło nazwa.pl)

Przede wszystkim pamiętaj, że korzyści z czasu poświęconego na e-lekcje będą służyły TOBIE i TWOJEMU ŻYCIU. Program trzeba zrealizować w ciągu roku szkolnego, a wakacje będą później. Jest to szczególny okres, podczas którego możesz rozwinąć swoją samodyscyplinę, udowadniając , że jesteś odpowiedzialny. Jeśli nauczysz się tego teraz, później będziesz już umiał. Wtedy czeka Cię przejście do następnej klasy.

Do obowiązków ucznia należy:

 

 1. Systematyczne realizowanie podstawy programowej ze wszystkich obowiązujących go przedmiotów

 2. Korzystanie z zaleconych materiałów multimedialnych, przeglądanie szkolnej strony internetowej http://sp5.wolomin.org/ codziennie

 3. Przesyłanie zadanych prac w sposób wskazany przez nauczyciela; z wiadomości i umiejętności nabytych samodzielnie w czasie kwarantanny uczeń będzie rozliczany.

 4. W ramach potrzeb korzystanie z dyżurów/ konsultacji dla uczniów telefonicznych/emailowych/komunikatory - forma kontaktu wskazana przez szkołę lub nauczyciela

 5. Umiejętności wspomagające samodzielną naukę w domu

 • organizacja czasu pracy.

 • systematyczność

 • samokontrola i dyscyplina

 • odpowiedzialność

 • umiejętność planowania, przewidzieć, określić, ile czasu i wysiłku potrzeba na opanowanie określonego materiału.

 • motywacja do nauki

 

Zasady dobrej organizacji pracy ucznia:

Oto kilka przydatnych rad Izabeli Mańkowskiej, autorki kompleksowego programu wyzwalającego potencjał dziecka (źródło: I. Mańkowska, „Kreowanie rozwoju dziecka. Kinezjologia edukacyjna i inne nowoczesne metody terapeutyczne w praktyce”):

 1. Przygotuj w domu swoje miejsce do pracy (biurko, półki na materiały i przybory szkolne).

 2. Dbam o to, aby na biurku leżały tylko te materiały, które są mi niezbędne do nauki – bałagan rozprasza myśli i wtedy wolniej przyswajam wiedzę.

 3. Pamiętaj o prawidłowym oświetleniu tego miejsca (biurko przy oknie, na biurku oświetlenie z lewej strony).

 4. Biurko i krzesło dostosuj do własnego wzrostu (nie mogą być za niskie, ani za wysokie).

 5. Przygotuj dostęp do Internetu lub wydrukowane potrzebne materiały

 6. Ustal swój rozkład dnia, pamiętając o właściwych proporcjach między nauką a odpoczynkiem (to sprawi, że nauka i relaks staną się przyjemnością).

Rozkład dnia możesz spisać na dużym arkuszu szarego papieru i powiesić w swoim pokoju:

Przykład

 1. 8.00 wstaję

 2. Wykonuję czynności poranne

 3. 9.00 rozpoczynam naukę z przerwami co 45 min., pamiętając, że należy zacząć od najtrudniejszego problemu, a skończyć na najłatwiejszym. Podczas nauki piję wodę

 4. Podczas przerw wstaję od biurka i spaceruję, ruszam się, mogę wyjść do ogródka, otworzyć okno i patrzeć w dal – nie patrzę w żaden ekran, wykonuję ćwiczenia.

 5. Staram się wykonać zadanie samodzielnie, lecz gdy mam wątpliwości, korzystam z pomocy rodziców ew. kontaktuje w sposób wcześniej proponowany z nauczycielem

 6. Planuję godzinę obiadu np. 13.00

 7. Odpocznę po obiedzie ok. 1 godz. – mogę nawet poleżeć i krótko się zdrzemnąć.

 8. Jeśli jeszcze nie zrobiłem wszystkiego, po przerwie wracam do nauki

 9. Zaplanuj godzinę, o której zakończysz naukę.

10. Czas na relaks – zrobię coś co lubię.

11. Po wykonaniu planu e-nauki nagrodą może być obejrzenie ulubionego serialu itp.

 

POMOCNE WSKAZÓWKI:

 

  1. Nastaw sobie budzik przypominający o rozpoczynaniu i zakończeniu kolejnych etapów nauki i całego dnia.

  2. Wykonam pomagające mi w nauce ćwiczenia Gimnastyki Mózgu (patrz artykuł na stronie serwisu „Zestaw ćwiczeń Kinezjologii edukacyjnej”).

  3. Pamiętaj o aktywności fizycznej.

  4. Żeby zachować koncentrację na nauce unikaj złodziei czasu albo inaczej rozpraszaczy

   • Z portali społecznościowych i innych przyjemności ekranowych korzystaj TYLKO we wcześniej ustalonych godzinach. Może być umowa z rodzicami lub z samym sobą.

   • Odkładaj rozmowy towarzyskie na przerwę lub po wykonaniu planu

   • Otwieraj TYLKO strony potrzebne do nauki.

 

WAŻNA SYSTEMATYCZNOŚĆ – powtarzaj plan dnia codziennie, wtedy Twój mózg i cały organizm będzie nastawiony na powtarzaną aktywność (np. w g. 9 – 13 wysiłek intelektualny). To tak jak z żołądkiem, przypomina o sobie, gdy przychodzi pora stałego posiłku. Tak się wyrabia NAWYKI.

 

 

Warto wiedzieć!

Zasady bezpieczeństwa w sieci

1.Chroń swoją prywatność!

Nie podawaj swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu czy adres domowy.

Zadbaj o swój wizerunek. Jeśli publikujesz w sieci swoje zdjęcia, zadbaj, by widzieli je tylko Twoi znajomi. Nie umieszczaj w sieci zdjęć, które mogą Ci zaszkodzić dziś lub za jakiś czas.

2. Mów, jeśli coś jest nie tak!

W sytuacji, kiedy ktoś lub coś Cię w internecie zaniepokoi lub wystraszy, koniecznie opowiedz o tym rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej.

3. Nie ufaj osobom poznanym w sieci!

Nigdy nie można w 100% zaufać komuś poznanemu w sieci. Nie spotykaj się z osobami poznanymi w internecie. O propozycjach spotkania od internetowych znajomych informuj rodziców.

4.Szanuj innych w sieci!

Pamiętaj, by traktować innych z szacunkiem. Swoje zdanie wyrażaj, nie obrażając nikogo. Nie reaguj agresją na agresję.

5. Korzystaj z umiarem z internetu! – pod nadzorem dorosłych.

Zbyt długie korzystanie z komputera, tabletu czy smartfona może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i pogorszyć kontakty ze znajomymi.

Więcej informacji na temat bezpiecznego korzystania z internetu na stronie sieciaki.pl

 

 

 

Dasz sobie radę!

Powodzenia!

Proszę kliknąć w poniższy link celem pobrania:

Matematyka. Powtórka przed egzaminem dla klas 8