Przedmioty

Nauczyciele uczący
w roku szkolnym 2018/2019

Język polski

Dobosz Bożena
Bartos Krystyna
Fiszer Katarzyna
Marcinkowski Dariusz
Mateusiak Małgorzata

Sieradzka Izabela

Język angielski

Kozanecka Joanna
Piwniak Zofia
Podhorodecka Grażyna
Szczepaniak Magdalena

Wydryszek Agnieszka

Język niemiecki

Język francuski

 

Dębska Ewa

Bońkowska Alina

Historia

Malinowska Sylwia
Miciukiewicz Anna

Wiedza o społeczeństwie

Malinowska Sylwia

Sieradzka Izabela

Plastyka

Lubiak Agnieszka

Matematyka

Górska-Palak Maria
Harasimiak Jolanta
Krasowska Edwarda

Szczęsna Anna
Sęk Katarzyna

Zakrzewska Beata

Zborowska Elżbieta

 

Fizyka

Prętkiewicz Michał

Chemia

Harasimiak Jolanta

Wacławek Małgorzata

Biologia

Osakowska Anna

Przyroda

Kowalska Justyna
Krasowska Edwarda

Geografia

Osakowska Anna
Pytel Grażyna

Zajęcia techniczne

Lubiak Agnieszka
Prętkiewicz Michał
Szczęsna Anna

Informatyka

Jarząbek Maria

Zajęcia komputerowe

Jarząbek Maria
Pytel Grażyna

Wychowanie fizyczne

Bujniak Sławomir
Dąbrowski Piotr
Kluczyńska-Firszt Iga
Kułak Zbigniew
Orzechowski Bartosz

Plichta Wojciech
Radziszewski Maciej
Sowa Adam

Religia

Dobosz Anna
Jarząbek Anna
ks.
Tadeusz Siewko

Muzyka

Skotnicki Grzegorz

Edukacja wczesnoszkolna

Dymowska Marzena

Chabasińska Monika

Królikowska Judyta
Olejasz Agnieszka
Ostrowska Anna
Rogucka Urszula
Rybacka Marta
Sadowska Grażyna
Szymczyk Ewa

Nauczyciele bibliotekarze

Kowalewicz Małgorzata
Sadowska Grażyna

Nauczyciele świetlicy

Fiszer Katarzyna

Lech Alina 

Niedźwiecka Alina

Pedagodzy

Chwojko Małgorzata
Wiśniewska Wioletta

Edukacja dla bezpieczeństwa

Pytel Grażyna

Logopeda

Chabasińska Monika 

Terapeuta

 

Nauczyciele wspomagający 

Chwojko Małgorzata

 

Świder Alicja

Wacławek Małgorzata 

Psycholog

Glinka Magdalena

Zajęcia artystyczne

Kluczyńska - Firsz Iga
Lubiak Agnieszka
Skotnicki Grzegorz