Przedmioty

Nauczyciele uczący
w roku szkolnym 2019/2020

Język polski

Dobosz Bożena
Marcinkowski Dariusz
Mateusiak Małgorzata

Sieradzka Izabela

Zalewska Milena

Język angielski

Kozanecka Joanna
Podhorodecka Grażyna
Szczepaniak Magdalena

Wydryszek Agnieszka

Język francuski

Emilia Molenda

Historia

Malinowska Sylwia
Miciukiewicz Anna

Wiedza o społeczeństwie

Malinowska Sylwia

Sieradzka Izabela

Plastyka

Lubiak Agnieszka

Matematyka

Górska-Palak Maria
Harasimiak Jolanta
Krasowska Edwarda

Sęk Katarzyna

Magdalena Włodarczyk

Fizyka

Prętkiewicz Michał

Chemia

Harasimiak Jolanta

Wacławek Małgorzata

Biologia

Osakowska Anna

Przyroda

Kowalska Justyna

Geografia

Osakowska Anna

Technika

Lubiak Agnieszka
Prętkiewicz Michał

Informatyka

Artur Januszewski

Kamil Szawłowski

Urszula Rogucka

Wychowanie fizyczne

Bujniak Sławomir
Dąbrowski Piotr
Kluczyńska-Firszt Iga
Kułak Zbigniew
Orzechowski Bartosz

Plichta Wojciech
Radziszewski Maciej
Sowa Adam

Religia

Dobosz Anna
Jarząbek Anna
ks.
Tadeusz Siewko

Muzyka

Skotnicki Grzegorz

Edukacja wczesnoszkolna

Dymowska Marzena

Królikowska Judyta
Olejasz Agnieszka
Ostrowska Anna
Rogucka Urszula
Rybacka Marta
Sadowska Grażyna
Szymczyk Ewa

Nauczyciele bibliotekarze

Kowalewicz Małgorzata

Nauczyciele świetlicy

Fiszer Katarzyna

Lech Alina 

Niedźwiecka Alina

Pedagodzy

Katarzyna Matulka
Wiśniewska Wioletta

Edukacja dla bezpieczeństwa

Magdalena Drzewiecka

Logopeda

Chabasińska Monika 

Terapia pedagogiczna

 

Nauczyciele wspólorganizujący proces kształcenia

Katarzyna Matulka

 

Świder Alicja

Wacławek Małgorzata 

Psycholog

Magdalena Czaplińska