Przedmioty

Nauczyciele uczący
w roku szkolnym 2021/2022

Język polski

Dobosz Bożena
Marcinkowski Dariusz
Mateusiak Małgorzata

Szymczyk Ewa

 

 

Język angielski

Piwniak Katarzyna 
Szczepaniak Magdalena

Wydryszek Agnieszka

Bloch Benita

Język francuski

Molenda Emilia 

Historia

Malinowska Sylwia
Miciukiewicz Anna

Wiedza o społeczeństwie

Malinowska Sylwia

Plastyka

Lubiak Agnieszka

Rybacka Marta

Matematyka

Górska-Palak Maria
Harasimiak Jolanta
Krasowska Edwarda

Sęk Katarzyna

 

Fizyka

Prętkiewicz Michał

Chemia

Wacławek Małgorzata

Biologia

Kowalska Justyna

 

Przyroda

Kowalska Justyna

Krasowska Edwarda

Geografia

Osakowska Anna

Technika

Lubiak Agnieszka
Prętkiewicz Michał

Informatyka

Remiszewski Michał

Szawłowski Kamil

 

 

Wychowanie fizyczne

Bujniak Sławomir
Dąbrowski Piotr
Kluczyńska-Firszt Iga
Kułak Zbigniew
Orzechowski Bartosz

Plichta Wojciech
Radziszewski Maciej
Sowa Adam

Religia

Dobosz Anna Maria
Jarząbek Anna

Muzyka

Skotnicki Grzegorz

Edukacja wczesnoszkolna

Dymowska Marzena

Olejasz Agnieszka
Ostrowska Anna
Rybacka Marta
Pazio Marta

Michalak Jolanta 

Nauczyciel bibliotekarz

Kowalewicz Małgorzata

Nauczyciele świetlicy

Pietras Urszula 

Niedźwiecka Alina

 

Pedagog


Wiśniewska Wioletta

 

Logopeda  Pazio Marta 

Religia

Dmitruk Michał 

Nauczyciel wspólorganizujący proces kształcenia

Krajewska Justyna 

Psycholog

Wójcicka Beata