Samorząd Uczniowski

Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5

2020/2021REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 

SAMORZĄD SZKOLNY SSP NR 5 W WOŁOMINIE-

rok szkolny 2020/2021

 

  • Przewodniczący

  • Z-ca- Zuzanna Matusiak 6c
  • Z-ca- Adam Kryska 6a

 

Opiekunowie Samorządu Szkolnego

 

  • przewodnicząca Anna Maria Dobosz- nauczyciel religii
  •               zastępcy  Agnieszka Wydryszek - nauczyciel j.angielskiego
  •                                Sylwia Malinowska - nauczyciel historii i Wos

SAMORZĄD UCZNIOWSKI DZIAŁA W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH: 

 

•   DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, do której należy: poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach, informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu poprzez prowadzenie gazetki ściennej i umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym, diagnozowanie potrzeb, sporządzanie sprawozdań, popularyzowanie wiedzy oprawach dziecka;

•   DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, która objawia się m. in. poprzez: zbiórkę nakrętek,  z których dochód zasili konto fundacji, pozyskiwanie darów dla wołomińskiego schroniska dla zwierząt, udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

•   DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA ma na celu uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie dyskotek okolicznościowych iinnych zabaw z okazji np. Andrzejek, Walentynek; organizowanie okolicznościowych konkursów, które mają uatrakcyjnić życie szkolne, poszerzyć wiedzę uczniów, tworzyć dobry wizerunek szkoły wśród lokalnej społeczności.


AKCJE STAŁE w pracy Samorządu Uczniowskiego SSP Nr 5:
prowadzenie gabloty Samorządu Uczniowskiego i  dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowywanie gazetki związanej z obowiązującą w danym czasie tematyką;
ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji;
całoroczna akcja pn.
„Szczęśliwy Numerek”;
całoroczna zbiórka nakrętek pn.
„Nakręć się na pomoc";
spotkania Rady Samorządu  Uczniowskiego z opiekunem;
współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły;
aktualizacja informacji o działalności Samorządu  Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły;
współpraca z fundacjami organizującymi akcje  charytatywne;
udział w uroczystościach szkolnych;
działania wynikające z aktualnej sytuacji.