Sport

Godziny otwarcia boiska Orlik przy Zespole Szkół nr 5
w okresie od 1 marca do 30 listopada:
poniedziałki-piątki  15:00-  21:00
soboty-niedziele  10:00 – 15:00

Rezerwacji boisk można dokonać u animatorów
Adama Gozdala i Łukasza Bakuna
w godzinach funkcjonowania boisk
zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie:

Regulamin korzystania z boisk sportowych

Podstawa prawna:
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami)oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 roku w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego ( Dz. U. z 2002 Nr 126, poz. 1078 ).

Podkategorie