Strefa Szkoły

Wicedyrektor -  p. Izabela Sieradzka  23

Sekretariat 21 lub  27

Pokój nauczycielski   25

Pokój nauczycieli wf.  26

Świetlica 36

Stołówka szkolna   29

Biblioteka  30

Gabinet pielęgniarki 31

Gabinet pedagoga 32

Portiernia 34

Gabinet psychologa 33

 

Przewodnicząca - Joanna Król
Zastępca przewodniczącej - Marta Wyszyńska
Sekretarz - Aleksandra Łuniewska
Skarbnik - Urszula Jaworowska

 


adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

F.B. (Facebok)
Rodzice piątki w Wołominie

Wpłat na Radę Rodziców można dokonać na poniższy numer konta bankowego:
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A ODDZIAŁ W WOŁOMINIE UL. MIŁA 8/12
89 1240 6335 1111 0010 2794 4034

 

Samorząd Uczniowski

Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5

2020/2021REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 

SAMORZĄD SZKOLNY SSP NR 5 W WOŁOMINIE-

rok szkolny 2020/2021

 

  • Przewodniczący

  • Z-ca- Zuzanna Matusiak 6c
  • Z-ca- Adam Kryska 6a

 

Opiekunowie Samorządu Szkolnego

 

  • przewodnicząca Anna Maria Dobosz- nauczyciel religii
  •               zastępcy  Agnieszka Wydryszek - nauczyciel j.angielskiego
  •                                Sylwia Malinowska - nauczyciel historii i Wos

SAMORZĄD UCZNIOWSKI DZIAŁA W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH: 

 

•   DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, do której należy: poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach, informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu poprzez prowadzenie gazetki ściennej i umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym, diagnozowanie potrzeb, sporządzanie sprawozdań, popularyzowanie wiedzy oprawach dziecka;

•   DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, która objawia się m. in. poprzez: zbiórkę nakrętek,  z których dochód zasili konto fundacji, pozyskiwanie darów dla wołomińskiego schroniska dla zwierząt, udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

•   DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA ma na celu uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie dyskotek okolicznościowych iinnych zabaw z okazji np. Andrzejek, Walentynek; organizowanie okolicznościowych konkursów, które mają uatrakcyjnić życie szkolne, poszerzyć wiedzę uczniów, tworzyć dobry wizerunek szkoły wśród lokalnej społeczności.


AKCJE STAŁE w pracy Samorządu Uczniowskiego SSP Nr 5:
prowadzenie gabloty Samorządu Uczniowskiego i  dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowywanie gazetki związanej z obowiązującą w danym czasie tematyką;
ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji;
całoroczna akcja pn.
„Szczęśliwy Numerek”;
całoroczna zbiórka nakrętek pn.
„Nakręć się na pomoc";
spotkania Rady Samorządu  Uczniowskiego z opiekunem;
współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły;
aktualizacja informacji o działalności Samorządu  Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły;
współpraca z fundacjami organizującymi akcje  charytatywne;
udział w uroczystościach szkolnych;
działania wynikające z aktualnej sytuacji.

 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedmedycznej
Pielęgniarka szkolna
Ewa Roguska

Pracuje w godzinach 9.00 - 14.30.

Telefon wewnętrzny 31

Celem profilaktycznej opieki zdrowotnej jest:
1. Wspieranie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
2. Współdziałanie na rzecz ochrony i doskonalenia zdrowia uczniów. Istotą tej opieki są medyczne działania zapobiegające w stosunku do uczniów, rodziców i środowiska szkolnego. Zadaniami pielęgniarki szkolnej są:
3. Przestrzeganie prawa ucznia do informacji, prywatności, intymności i poszanowania godności osobistej oraz zachowania tajemnicy zawodowej zgodnie z prawami pacjenta.
4. Przeprowadzenie testów przesiewowych u uczniów i kierowanie postępowaniem przesiewowym u uczniów z dodatnim wynikiem testu.
5. Przygotowanie profilaktycznych badań lekarskich oraz analiza i wykorzystanie ich wyników.
6. Wykonywanie obowiązkowych szczepień ochronnych.
7. Prowadzenie u uczniów szkół podstawowych grupowej profilaktyki próchnicy zębów.
8. Przekazywanie informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego i sportu w szkole oraz współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego.
9. Poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi.
10. Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i rodziców oraz uczestnictwo w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia.
11. Współpraca z dyrekcją i pracownikami szkoły oraz powiatową stacją sanitarno - epidemiologiczną w zakresie tworzenia w szkole środowiska nauki i pracy sprzyjającego zdrowiu uczniów i pracowników.
12. Udzielanie uczniom i pracownikom szkoły pomocy medycznej w urazach i nagłych zachorowaniach.

Podkategorie