Strefa Szkoły

Dyrektor zespołu p. Małgorzata Posmyk   22
Wicedyrektorzy -  p. Z. Piwniak   23
Sekretariat 21 lub  27
Pokój nauczycielski   25
Pokój nauczycieli wf.  26

Świetlica 36
Stołówka szkolna   29
Biblioteka  30
Gabinet pielęgniarki 31
Gabinet pedagoga 32
Portiernia 34
Gabinet psychologa 33

Przewodnicząca Rady - Joanna Król 
Zastępca - Łukasz Jurkiewicz
Sekretarz - Urszula Tryc
Skarbnik - Katarzyna Lasota


adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

F.B. (Facebok)
Rodzice piątki w Wołominie

Wpłat na Radę Rodziców można dokonać na poniższy numer konta bankowego:
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A ODDZIAŁ W WOŁOMINIE UL. MIŁA 8/12
89 1240 6335 1111 0010 2794 4034

 

Samorząd Uczniowski

Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5

2019/2020REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 

SAMORZĄD SZKOLNY SSP NR 5 W WOŁOMINIE-

rok szkolny 2019/2020

 

  • Przewodniczący- Bartosz Kowalczyk 8c

  • Z-ca- Weronika Tarach 4a
  • Z-ca- Adam Kryska 5a
  • Z-ca- Piotr Wytrykowski 6d

 

Opiekunowie Samorządu Szkolnego

 

  • przewodnicząca Anna Maria Dobosz- nauczyciel religii
  •               zastępcy  Agnieszka Wydryszek - nauczyciel j.angielskiego
  •                                Sylwia Malinowska - nauczyciel historii i Wos

SAMORZĄD UCZNIOWSKI DZIAŁA W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH: 

 

•   DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, do której należy: poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach, informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu poprzez prowadzenie gazetki ściennej i umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym, diagnozowanie potrzeb, sporządzanie sprawozdań, popularyzowanie wiedzy oprawach dziecka;

•   DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, która objawia się m. in. poprzez: zbiórkę nakrętek,  z których dochód zasili konto fundacji, pozyskiwanie darów dla wołomińskiego schroniska dla zwierząt, udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

•   DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA ma na celu uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie dyskotek okolicznościowych iinnych zabaw z okazji np. Andrzejek, Walentynek; organizowanie okolicznościowych konkursów, które mają uatrakcyjnić życie szkolne, poszerzyć wiedzę uczniów, tworzyć dobry wizerunek szkoły wśród lokalnej społeczności.


AKCJE STAŁE w pracy Samorządu Uczniowskiego SSP Nr 5:
prowadzenie gabloty Samorządu Uczniowskiego i  dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowywanie gazetki związanej z obowiązującą w danym czasie tematyką;
ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji;
całoroczna akcja pn.
„Szczęśliwy Numerek”;
całoroczna zbiórka nakrętek pn.
„Nakręć się na pomoc";
spotkania Rady Samorządu  Uczniowskiego z opiekunem;
współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły;
aktualizacja informacji o działalności Samorządu  Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły;
współpraca z fundacjami organizującymi akcje  charytatywne;
udział w uroczystościach szkolnych;
działania wynikające z aktualnej sytuacji.

 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedmedycznej
Pielęgniarka szkolna
Ewa Roguska

Pracuje w godzinach 8.00 - 15.00.

Celem profilaktycznej opieki zdrowotnej jest:
1. Wspieranie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
2. Współdziałanie na rzecz ochrony i doskonalenia zdrowia uczniów. Istotą tej opieki są medyczne działania zapobiegające w stosunku do uczniów, rodziców i środowiska szkolnego. Zadaniami pielęgniarki szkolnej są:
3. Przestrzeganie prawa ucznia do informacji, prywatności, intymności i poszanowania godności osobistej oraz zachowania tajemnicy zawodowej zgodnie z prawami pacjenta.
4. Przeprowadzenie testów przesiewowych u uczniów i kierowanie postępowaniem przesiewowym u uczniów z dodatnim wynikiem testu.
5. Przygotowanie profilaktycznych badań lekarskich oraz analiza i wykorzystanie ich wyników.
6. Wykonywanie obowiązkowych szczepień ochronnych.
7. Prowadzenie u uczniów szkół podstawowych grupowej profilaktyki próchnicy zębów.
8. Przekazywanie informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego i sportu w szkole oraz współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego.
9. Poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi.
10. Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i rodziców oraz uczestnictwo w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia.
11. Współpraca z dyrekcją i pracownikami szkoły oraz powiatową stacją sanitarno - epidemiologiczną w zakresie tworzenia w szkole środowiska nauki i pracy sprzyjającego zdrowiu uczniów i pracowników.
12. Udzielanie uczniom i pracownikom szkoły pomocy medycznej w urazach i nagłych zachorowaniach.

Podkategorie