Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

 

Egzaminy Gim. – 10,11, 12 kwietnia 2019 r.

Sprawdzian ósmoklasisty – 15,16,17 kwietnia 2019 r.

24 maja 2019 – Dzień Olimpijczyka, nadanie sztandaru.

2 maja 2019r.