Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

 

Sprawdzian ósmoklasisty – 21,22,23 kwietnia 2020 r.

22 maja 2020 – Dzień Olimpijczyka, nadanie sztandaru.

12 czerwca 2020 - piątek po Bożym Ciele